Google erbjuder de som vill möjligheten att certifiera sig i webbstatistiksystemet Google Analytics. De kallar certifieringen ”Google Analytics IQ-kvalificeringen” eller på engelska Google Analytics Individual Qualification med förkortningen Google Analytics IQ eller ännu kortare GA IQ (GAIQ).

För att bli certifierad måste man först få godkänt på Google Analytics IQ-prov (Google Analytics IQ exam). Testet skrivs online och kostar ingenting. Man har 90 minuter på sig att slutföra provet.

Klarar man testet så är certifieringen giltig i 18 månader. För att förlänga certifikatet efter 18 månader skriver man provet igen. Provet hittar man på google.com/partners.

De flesta Google Analytics kurser du hittar här på googleanalyticsutbildning.se ger en bra grund och förståelse för webbanalys med hjälp av Google Analytics, men är inte enbart inriktat på att man som elev ska klara testet. Istället är kurserna inriktade på att ge eleven verktygen för att kunna arbeta effektivt med webbanalys/bli en bra webbanalytiker med hjälp av Google Analytics som webbstatistiksystem.

Kursen ”Certifieringskurs Google Analytics, förberedande kurs inför certifiering i GA”, har dock ett uttalat syfte att förbereda dig inför Googles certifieringtest. Under kursdagen varvar vi teori, demonstrationer och praktiska övningar med att göra provliknande uppgifter.

Om du vill plugga inför Google Analytics certifieringen finns allt man behöver veta online på Google Analytics Academy.

Tips – Gå vår certifieringskurs!

Huvudsyftet med vår certifieringskurs är att förbereda dig inför Googles GAIQ certifieringstest. Läs mer om innehåll och upplägg på Certifieringskurs Google Analytics, förberedande kurs inför certifiering i GA.

Google Analytics kurser

Öppna kurser på googleanalyticsutbildning.se

Populära Google Analytics kurser

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar