Vem har besökt min site? Vilka företag har besökt min webbplats? Kan man använda Google Analytics för att besvara dessa frågor? Frågan om vem det faktiskt är som besöker en site är en av de vanligaste frågorna vi som konsulter får. Även om frågan inte går att besvara på individnivå med Google Analytics så erbjuds det ändå goda möjligheter att ge värdefulla insikter om vilka de är, var de kommer ifrån och vad de gör på siten.

Google har via en integration med Googles annonsplattform även öppnat upp möjligheten att få en överblick över besökarnas demografiska egenskaper. Med rätt konfigurationer kan man nu se kön, ålder och intressen för de som är på din site.

Analysera trafikkällor

Google Analytics delar automatiskt in besök till en site i olika trafikkällor (exempel):

  • Organic Search (trafik från sökmotorer som Google eller Bing)
  • Referral (trafik från andra domäner, dvs doämner utanför din egen domän)
  • Direct (besök som inte kommer från andra siter)
  • Social (trafik från sociala medier)
  • Paid (köpt trafik från ex. Google AdWords)

Om man sedan går bortom antal besök så kan man även borra ner sig i respektive källa för att se till exempel vilka sökord eller referrerande webbplatser som presterar bäst, och vilket innehåll besökarna landar på och konsumerar. Man kan även vända på det och analysera vilka som inte presterar så bra som man kanske förväntat sig eller vilka som saknas överhuvudtaget. På så sätt hittar man nya områden som behöver optimeras.

Google Analytics har en inbyggd koppling med Google AdWords, men utöver detta kan man även använda kampanjtaggning för att mäta och särskilja andra kampanjer.

Leadsgenerering

Trafikkällorna ger en bra inblick i vilka kanaler besökarna använder, men säger kanske inte alltid så mycket om vem besökaren faktiskt är. I de fall då det är möjligt kan man dock använda Google Analytics för att identifiera vilka organisationer som besökt en site, och i förlängningen kan man faktiskt även se exakt vilka sidor en organisation har varit inne på och är intresserat utav. På så sätt kan man till och med använda Google Analytics som leadsgenereringssystem.

Det finns en uppsjö av olika system som är specialiserade på leadsgenerering. Google Analytics är inte specifikt byggt för detta ändamål, men det samlar in samma information som dessa system. Leadsgenereringssystemen (de som är anpassade för just leadsgenerering) har funktioner för att filtrera bort ISP:er och normalt även system för att klassificera/märka kunderna. Vissa har även funktioner för att ”klä på” besökarna mer information samt även kopplingar till olika varianter av CRM/kundvårdssystem.

Lär dig mer

På vår fortsättningskurs i Google Analytics övar vi på hur man kan använda Google Analytics som leadsgenereringssystem.

Tips – gå vår fortsättningskurs!

På vår fortsättningskurs i Google Analytics ingår leadsgenerering som ett kursmoment. Här lär man sig hur man kan använda Google Analytics för att identifiera besökarna på webbplatsen.

Öppna kurser på googleanalyticsutbildning.se

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar