Hur får jag fler konverteringar? Konverteringsoptimering handlar i slutänden om att få fler besökare att utföra en önskad handling. En konvertering definieras ofta som en ”måluppfyllelse” och målen kan egentligen vara vad som helst. Bland vanligare konverteringar räknas till exempel ett köp, en medlemskapsanmälan eller en intresseanmälan av någon form.

Arbetet med konverteringsoptimering består av flera olika delar, men kan grovt delas in i att få fler intresserade av det man har att erbjuda till sin webbplats, samt att se till att så många som möjligt av de som besöker sidan faktiskt konverterar.

Identifiera den mest lukrativa målgruppen

När du investerar pengar i digital marknadsföring är det normalt självklart att man mäter och optimerar genom att se vad som fungerar bäst när det gäller utformning, copy och inte minst målgrupp. Vi menar att detta ”tänk” borde finnas hela tiden. Genom att identifiera vilken typ av besökare som är mest benägna att konvertera har man en bra möjlighet att rikta framtida trafikdrivande aktiviteter mot en nischad målgrupp som man vet är troliga att vara intresserade.

Varför konverterar man inte?

Det finns även väldigt mycket att vinna genom att även uppmärksamma vilka som inte konverterar och analysera varför. Kanske motsvarar inte innehållet på en sida det man förväntade sig när man sökte på ett visst sökord? Eller är utcheckningsprocessen svår för mobila användare? Är det svårt att navigera vidare till annat intressant innehåll från en viss sida? Om man lyckas identifiera dessa problem och åtgärda dem så kommer man långt i sin konverteringsoptimering.

Våra webbanalyskonsulter är vana att analysera dessa möjligheter och styrkor och använder Google Analytics fulla potential för att se till att våra kunder har så hög konverteringsgrad (conversion rate) som möjligt.

Det går till och med att gå ner på detaljnivå och mäta specifika fält i ett kund-flöde för att identifiera och kunna åtgärda eventuella hinder. Vi arbetar även med Google Analytics inbyggda funktion för A/B-testning – Experiments. Det gör att man kan testa två olika versioner av en sida eller element av en sida (såsom en bild eller ett textavsnitt) för att se vilken version som konverterar bäst. Detta är enkelt att sätta upp och automatisera. Låt testet gå och när det är statistikst säkerställt så utser Google Analytics en vinnande version.

Lär dig mer

Om du är intresserad av att lära dig mer om grunder kring nyckeltal och mål rekommenderar vi vår grundkurs i Google Analytics. För mer avancerad konverteringsoptimering och målanalys rekommenderas vår avancerade kurs i Google Analytics. Om du har specifika krav och vill att vi går igenom din organisations behov och hur man ska mäta detta är troligen en anpassad kurs i Google Analytics det bästa alternativet.

Tips – gå våra öppna kurser och lär dig mer om konvertering!

På vår grundkurs i Google Analytics går vi igenom mål och nyckeltal och kopplar detta till respons- och konverteringsoptimering. För mer avancerad konverteringsoptimering och målanalys rekommenderas vår fortsättningskurs i Google Analytics.

Om din organisation har mer specifika krav och vill att vi går igenom din organisations behov och hur man ska mäta detta är troligen en anpassad kurs i Google Analytics det bästa alternativet.

Om du har några frågor eller funderingar kring webbanalys och/eller Google Analytics hör av dig via formuläret här intill eller ring vår webbanalysinstruktör Erik Nettelbrandt på +46 734 03 11 21.

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar