Det har varit en explosion av nya sociala medier under de senaste åren och de blir även en allt viktigare och mer integrerad del i verksamheters kommunikationsplaner och marknadsföringsplaner. Att man som företag ska finnas och vara aktiv på sociala medier är nu de allra flesta överens om, men vad får man ut av det? Hur mycket trafik genereras egentligen till webbplatsen, där affären faktiskt äger rum och hur lönsamma är satsningarna inom sociala medier egentligen? Och kan vi mäta effekten av våra satsningar i sociala medier via Google Analytics?

Det är vår erfarenhet att de som överhuvudtaget har någon uppföljning och utvärdering oftast endast nöjer sig med att bara se hur många besökare som kommer från en viss domän, så som Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter. Även om detta naturligtvis är bättre än ingenting så ger det en ganska oklar bild och säger egentligen ingenting om vad just dina insatser ger för resultat.

Om vi använder Google Analytics på rätt sätt kan vi bland annat få en bättre inblick i:

  • Hur många besökare kommer från innehåll vi själva lagt upp?
  • Hur många besökare kommer från att andra delar med sig av vårt innehåll?
  • Vilken typ av innehåll är mest intressant och lönsamt (dvs. var ska vi rikta våra resurser)?
  • Vilka kanaler är mest lönsamma?
  • Vad gör besökare från olika kanaler på vår webbplats och vilket innehåll konsumerar de?

Lär dig mer

Att mäta och utvärdera trafik från sociala medier är ett stående inslag i våra grundkurs i Google Analytics. Multikanalanalys och konverteringsanalys är delar i vår fortsättningskurs i GA.

Tips – gå vår öppna kurser där vi analyserar sociala medier!

På vår grundkurs i Google Analytics går vi igenom hur man kan mäta sociala mediers effekt vad gäller trafik till vår webbplats, både respons- och konverteringsmätning.

fortsättningskursen i GA tar vi ett steg till och lär oss multikanalanalys och attributionsmodellering, det vill säga hur olika kanaler bidrar till konvertering.

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar