Det är naturligtvis viktigt att mäta resultatet av dina digitala marknadsaktiviteter (e-postmarknadsföring, annonsering, sökmotoroptimering etc.) så att du kan utvärdera din ROI (Return on Investment) från olika kanaler och optimera marknadsföringsbudgeten.

När det kommer till digital marknadsföring är det tyvärr inte ovanligt att man använder budgeten på ett oeffektivt sätt, eftersom många upplever det som svårt att mäta och analysera och därför saknar inblick i hur marknadsföringen presterar.

I själva verket är det så att det är lättare än någonsin att mäta utfallet av alla digitala marknadsinsatser. Eftersom allt på den digitala arenan går att mäta, kan du faktiskt se vad exakt vad du för tillbaka för varje investerad krona. Något som traditionella medier inte kan på samma sätt.

En förutsättning för att kunna besvara frågan kring hur mycket man tjänar/sparar på sin marknadsföring är att man mäter dels kampanjerna (se mer nedan), dels målen/konverteringarna. Läs mer om konverteringsanalys, konverteringsoptimering och Google Analytics.

Google Analytics passar naturligtvis väl ihop med andra Google-produkter såsom Googles annonseringsplattform Google AdWords. För att kunna följa upp och analysera insatserna här krävs egentligen bara rätt inställningar på respektive plattform, sen kommer rapporterna att börja fyllas med värdefull data.

Självfallet går inte all digital marknadsföring via Googles plattformar (till exempel Google AdWords och Google Display Network). I Google Analytics finns därför goda möjligheter att mäta andra trafikdrivande aktiviteter. Detta kräver att man använder så kallad ”campaign tracking”, kampanjmätning, vilket förutsätter ett lite mer strukturerat och planerat arbetssätt. Detta eftersom man inte får lika mycket information per automatik som från när man rör sig helt inom Googles egna sfär och plattformarna kan skicka information direkt till varandra.

”Kärt barn har många namn” brukar man säga. Kampanjmätningen i Google Analytics har många synonymer. Några vanliga benämningar är kampanjtracking, kamanjtaggar, kampanjtaggning, Google Analytics taggar, utm-mätning, utm-tracking, utm-kampanjer, utm-taggar, utm-taggning etc. Prefixet utm kommer från de parametrar som används för att skicka med information om kampanjen från kampanjkällan till din webbplats.

Google Analytics är alltså ett utmärkt verktyg för att utvärdera vilka och vilken typ av kampanjer som fungerar bäst. Det är även ett stående inslag i Avantimes öppna Google Analytics-kurser, till exempel grundkursen och fortsättningskursen i Google Analytics. Kanske har du konkurrenter som slår dig på nätet? Genom att följa upp hur trafiken ser ut kan du konkurrera mer effektivt.

I Google Analytics kan du bland annat mäta:

  • Google AdWords, Bing Ads och Pandra PC kampanjer
  • Facebook/Instagram annonsering
  • LinkedIn, Twitter annonsering
  • E-postmarknadsföring
  • Native annonsering
  • SMS kampanjer/utskick
  • Sökordsmarknadsföring
  • Bannermarknadsföring
  • Sociala media
  • Affiliatemarknadsföring

Hur vet jag om mina trafikdrivande aktiviteter är effektiva?

Genom Google Analytics kan du analysera hur du spenderar din marknadsföringsbudget med fokus på digitala konverteringar. Vad en konvertering är kan skilja sig från fall till fall och kan vara allt från ett köp, en intresseanmälan eller i vissa fall en sidvisning av en för verksamheten särskilt viktig sida. Kort sagt är en konvertering det som du vill att besökaren ska göra när de besöker din site.

Det är alltid viktigt att sätta upp mål och konverteringspunkter för ett analysobjekt, men särskilt viktigt blir det när man satsar pengar på digital marknadsföring. Vi kan enkelt se en konverterings genomsnittskostnad för en given kampanj, och om vi sedan vet hur mycket en genomsnittlig konvertering är värd så är ju skillnaden där emellan den faktiska avkastningen, i kronor och ören.

Även om målet med kampanjen är varumärkesbyggande så har du större kontroll över budget (du kan till exempel bestämma hur mycket du vill betala per 1000 visningar), och kan dessutom se exakt hur många som klickat på en digital kampanj och vad de gjort när de kommit till siten. Detta är, återigen, inget som traditionella medier såsom tidningar, radio eller tv kan mäta sig med.

Börja med digital marknadsföring

Om du ännu inte kommit igång med digital marknadsföring eller skulle behöva hjälp med optimeringsarbetet så har Avantime ett team dedikerat till att skapa resultat och driva affärer på nätet. Läs gärna mer på avantime.se.

Lär dig mer

Kampanjmätning är en del av vår öppna grundkurs i Google Analytics. Vi gör mer avancerad kampanjanalys även i vår fortsättningskurs. I en anpassad kurs i Google Analytics kan vi mer fokusera på just er organisations behov kring digitala kanaler, kampanjmätning, konverteringsmätning och konverteringsoptimering.

Tips – lär dig mer om kampanjoptimering!

Gå vår grundkurs i Google Analytics och/eller fortsättningskurs där vi går igenom kampanjmätning via Google Analytics.

Om du har några frågor eller funderingar kring webbanalys och/eller Google Analytics hör av dig via formuläret här intill eller ring vår webbanalysinstruktör Erik Nettelbrandt på +46 734 03 11 21.

Öppna kurser på googleanalyticsutbildning.se

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar