När du först börjar använda Google Analytics inser man fort att programmet är mycket omfattande och det finns mängder av olika data och statistik att tolka och analysera. Många upplever Google Analytics som väldigt stressande de första gångerna man loggar in, och det kan det vara utan rätt vägledning. Sanningen är att det är väldigt många rapporter med tillhörande grafer och siffror att sätta sig in i på en gång.

Redan i grundkursen i Google Analytics går vi igenom rapporterna i lugn och ro, men även vilka specifika nyckeltal som är nyttiga att följa över tid. Nyckeltalen gör det möjligt att få en överblick över trender och att tidigt kunna fånga in avvikelser, både till det bättre och till det sämre, som en organisation behöver reagera på.

De bör täcka allt från besöksstatistik, trafikkällor, kampanjuppföljning, beteende och konverteringar. Vi på Avantime har med hjälp av många års erfarenhet arbetat fram mallar för att täcka in generella nyckeltal som passar i stort sett samtliga verksamheter.

Avancerade nyckeltal

Men för att man ska kunna gå på djupet och komma fram till verkligt affärskritiska nyckeltal som ligger till grund för ett optimeringsarbete och ökad lönsamhet behöver man sätta upp dessa från fall till fall. Utöver nyckeltal brukar man i dessa sammanhang även prata om mätetal och KPI:er, vad man kallar dem är inte så viktigt, det viktiga är att de definieras och att man använder dem.

Vilka nyckeltal man ska arbeta med är väldigt olika beroende på verksamhetens natur och övergripande mål. Därför har vi även tagit fram en workshop kring nyckeltal och mål , där vi gemensamt kommer fram till handlingsbara mätpunkter som driver affären framåt.

Tips – gå vår grundkurs där vi går igenom nyckeltal och mål!

grundkursen i Google Analytics går vi igenom förslag på nyckeltal och mål som man kan arbeta med över tid. På fortsättningskursen diskuteras ännu fler nyckeltal.

Om du ligger i startgroparna att ta tag i webbanalysarbetet och/eller känner att det är dags för ett omtag rekommenderar vi även vår workshop kring nyckeltal och mål där vi tillsammans arbetar fram de KPI:er som passar er verksamhet.

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar