Vill du anmäla dig till våra utbildningar eller workshops? Eller har du några frågor om webbanalys? Fyll i formuläret nedan eller maila oss på [email protected]

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Meddelande

  Förutom kurser och enstaka konsultationstillfällen genom workshops erbjuder vi på Avantime Marketing även mer långtgående och kontinuerliga samarbeten i form av det vi kallar webbråd.

  Vad är webbråd?

  Webbråden är regelbundna möten där vi, med utgångspunkt i webbanalys, gör en nulägesanalys och går igenom styrkor och svagheter med en webbplats samt den generella närvaron på nätet. Vi använder sedan kunskapen för att optimera vårt arbete såväl på som utanför webbplatsen.

  Tanken med webbråden är att vi hjälper er jobba mer aktivt och kontinuerligt med webbanalys, kampanjarbete och optimering. Vi vill komma till ett läge där vi agerar, förändrar och optimerar utifrån den statistik som man samlar in.

  Vill du veta mer?

  Om du vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom ringa eller fylla i kontaktformuläret. På Avantimes hemsida kan du läsa ännu mer om hur vi arbetar med webbråd.

  Jag är intresserad, men det är inte lämpligt med en anmälan just nu – påminn mig!

  Vanliga frågeställningar på webbråd

  Några vanliga frågor som vi arbetar med under normala webbråd:

  • Når vi de mål vi satt upp?
  • Om vi inte når de mål som vi satt upp, vilka åtgärder behöver vi sätta in?
  • Vad är det som går bra?
  • Och vad är det som går sämre?
  • Hur kan vi justera för att uppnå bättre resultat?

  Webbråden – en lång kurs i webbanalys

  Webbråden som är  ett tätt och återkommande samarbete, kännetecknas ofta även till stor del av kunskapsöverföring då vi under vägen bland annat visar hur man hittar viktig data i statistiksystem, hur man använder olika annonseringsplattformar, hur man SEO-optimerar sitt innehåll och naturligtivs ger vi även en inblick i digital strategi.

  Hur ofta har man webbråd?

  Mötena hålls oftast varje eller varannan månad och följer en strukturerad agenda. Inför mötena tar Avantime fram en lista med de nyckeltal vi tillsammans kommit fram till vilket gör att vi enkelt kan identifiera trendbrott och utvecklingen över tid. Vi ägnar den mesta tiden till att analysera de trender vi ser i nyckeltalen.

  Vad ger webbråden?

  Webbråden ger många fördelar. Bland de vanligaste styrkorna nämns ofta:

  • En kontinuerlig process för uppföljning och optimering
  • Mätbara nyckeltal och mål
  • Bättre utnyttjande av de resurser man lägger ned i sina digitala satsningar
  • Fler konverteringar
  • Bättre förståelse och kunskap inom webbanalys och digital marknadsföring
  • En mentalitet som garanterar att alla satsningar följs upp
  • Bättre utbildad personal som dels blir bättre beställare, dels kan utföra mer själva
  • Vi ska inte gissa, vi ska veta