Vi börjar med att konstatera. Det finns skillnader mellan Facebooks och Google Analytics mätning i stort och även i dessa systems konverteringsmätning.

Skillnader mellan Facebooks och Google Analytics mätning

Facebooks konverteringspixel mäter konverteringar från Facebookannonsering. Det gör även Google Analytics, fast med sin egen konverteringsmätning. Båda mäter på samma sida, till exempel tacksidan för konverteringen, men de mäter på olika sätt. Eller själva mätningen är ofta ganska lika rent tekniskt, men det finns andra faktorer som påverkar vad man ser för siffror inne i respektive verktyg.

Nedan är en beskrivning av olika anledningar till varför Facebooks egna konverteringsdata inte stämmer överens med vad som visas i Google Analytics från samma annons.

Konverteringar i Facebook

Generellt kan man säga att Facebook i likhet med alla som säljer annonser är lite mer ”generösa” med konverteringar än vad Google Analytics är.
Facebooks standardspårning är uppbyggd av två grundpelare:

  • 24 timmars visningskonvertering (dvs att man bara sett annonsen (i bästa fall) och inte klickat på den).
  • 28 dagars klickkonvertering (dvs att man klickat på annonsen och sedan konverterat, tex hamnat på en utpekad destinationssida).

Vidare gäller:

  • En konvertering i Facebook tillskrivs antingen visning eller klick, aldrig båda två.
  • Klick företräder visning. Konverteringen tillskrivs den senaste Facebookannonsen som visats eller klickats på.
  • Facebook följer användaren cross-device som default så konverteringen behöver inte ha skett på en och samma enhet. Google Analytics använder cookies och kan därför bara mäta vad som händer i en och samma enhet (och cookien inte raderas). Det finns cross-device/cross-browser tracking även i Google Analytics, men detta kräver speciell teknik/implementering.
  • Google Analytics kan inte spåra visnings-konverteringar från Facebook där man endast sett en annons på Facebook men inte klickat på den och därefter konverterat.
  • Google Analytics tillskriver den senaste trafikkällan konverteringen som default (till exempel i alla rapporterna under Aquisition/Förvärv).

Olika illustrerande scenarier

För att förstå skillnaden mellan Facebooks och Google Analytics mätning så brukar det vara bra att gå igenom några olika exempel.

Exempel 1.

En besökare klickar på en annons på Facebook och kommer till destinationssidan på webbplatsen. Besökaren lämnar sedan sajten. Konvertering sker tre dagar senare via en AdWordsannons. Allt sker från samma enhet. Ingen cookie raderas.
Facebook räknar detta som en klickkonvertering. Google Analytics tillskriver konverteringen till Google AdWords.

Exempel 2.

En Facebookannons visas för en besökare hos Facebook, besökaren klickar inte på annonsen, men en ”visning” registreras på besökaren. Senare samma dag ”googlar” samma person och klickar på en organisk träff i Googles sökmotorresultat och landar på webbplatsen och konverterar senare under detta besök.
Facebook räknar detta som en visningskonvertering. Google Analytics kommer att räkna det som en konvertering från en organisk sökmotor.

Exempel 3.

En Facebookanvändare klickar på en Facebookannons på sin mobil och landar på webbplatsen. Senare på kvällen går personen direkt till webbplatsen med sin dator och konverterar. Facebook räknar detta som en cross-device-konvertering medan Google Analytics kommer att visa det som en Direkttrafik-konvertering (om det inte finns någon annan källa lagrad i GA-cookien).

Tips – gå vår fortsätningskurs i Google Analytics!

fortsättningskursen i Google Analytics går vi igenom hur konverteringsmätningen fungerar i GA och jämför med andra verktyg. Vidare tittar vi på multi-channel funnel rapporterna, där man kan studera olika trafikkällors bidrag till konvertering.

Under en anpassad kurs kan vi också kombinera ihop ett kursinnehåll som fokuserar på konverteringsmätning via olika kanaler.

Om du har några frågor eller funderingar kring webbanalys och/eller Google Analytics hör av dig via formuläret här intill eller ring vår webbanalysinstruktör Erik Nettelbrandt på +46 734 03 11 21.

Öppna kurser på googleanalyticsutbildning.se

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar