Vill du anmäla dig till våra utbildningar eller workshops? Eller har du några frågor om webbanalys? Fyll i formuläret nedan eller maila oss på [email protected]

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Meddelande

  Oaktat om analys- och optimeringsarbetet gäller webbplatsen, intranätet eller en app så är det naturligtvis svårt att styra och utvärdera arbetet om det inte finns några bestämda mål. Målen bör vara relaterade till verksamhetens mål eller krav på analysobjektet.

  Verksamhetens mål kan ofta vara ”mjukare” eller ”luddigare”, men tillsammans ser vi till att de mål och nyckeltal som vi arbetar fram är relevanta för er. Vi lär oss från hur andra arbetar och anpassar detta efter just er verksamhet.

  De nyckeltal vi tar fram ska spegla hur väl dessa mål uppfylls och vilka möjligheter och problemområden som finns. Kort sagt ska nyckeltalen visa hur väl objektet presterar och hur det kan bli bättre.

  När man har nyckeltalen på plats är nästa steg att kontrollera att man har mätningen som behövs för att kunna besvara analysfrågorna. Här blir man genast mer beroende av webbstatistiksystemet Google Analytics eller Matomo/Piwik och dess funktionalitet. Vi går igenom hur man hittar nyckeltalen och målen i respektiva webbstatistiksystem.

  Relaterad workshop

  Workshop – val av webbstatistiksystem

  Var hålls en workshop?

  En workshop kan hållas i era lokaler eller i Avantimes lokaler i centrala Stockholm, Örebro eller Luleå (eller på annan valfri plats). Workshops kan också hållas i digital form med en eller flera deltagare med på distans.

  Hur lång är en workshop?

  Omfattning i tid bestäms i samråd med uppdragsgivaren. Normalt är en workshop från en halvdag eller en heldag. Workshopen har i normala fall flera inslag av utbildningskaraktär.

  Vad kostar en workshop?

  Kostnaden beror av flera faktorer som till exempel var kursen ska hållas (restid, reskostnader, traktamente), hur många tillfällen, hur många deltagare, ev accessproblem till statistiken, behov av förberedelser etc. Om du har frågor kring kostnader, fyll i formuläret så hjälper vi dig.

  Påminnelsefunktion

  Om du känner att denna workshop är intressant, men att det just nu inte är aktuellt med en anmälan, använd vår påminn-mig-funktion så återkommer vi till dig när det är mer relevant.