Google Optimize är Googles A/B-testprogram, som har gjort det möjligt att skapa enkla A/B-testningar av sidor på din site. Det stannar inte vid ”bara” A/B tester, via Google Optimize kan du skapa multivariabla tester också.

Med ett enkelt användargränssnitt gör du dina förändringar ”direkt på sidan” och möjligheterna till förändringar är stora. Många som är nya i verktyget blir förvånade när de ser hur enkelt det är att arbeta med Google Optimize.

Fler varianter av testning i Google Optimize

Det är inte bara A/B-testning Google Optimize erbjuder. I Google Optimize kan du arbeta med tre varianter av testning:

  • A/B-testning. Här gör man en eller fler förändringar på sidan, som t ex att ändra färg på en knapp, byta ut en bild eller ändra en text. Sedan jämför man dessa förändringar mot en sida man inte gjort förändringar på.
  • Multivariate-testing (MTV). Ett multivariationstest testar flera sektioner på sidan samtidigt för att se vilken som ger bäst resultat. Ett exempel är att man har tre olika bilder på en sida och vill testa två olika rubriker ihop med dessa bilderna för att se vilken kombination som ger bäst resultat.
  • Redirect test (så kallat delat URL-test). Här gör man ett test med att man dirigerar vidare vissa till t ex en landningssida och vissa dirigeras till en annan landningsida. Detta motsvarar det testverktyg som finns i Google Analytics och där kallas Experiments.

Kostnadsfri vs licensbaserad Google Optimize

För närvarande finns det en gratisvariant och en betalvariant av Google Optimize. Betalvarianter heter Google Optimize 360 och ger dig ytterligare möjligheter, som t ex 100 st samtidiga experiment (24 st i varje vy) jämfört med 5 st i gratisvarianten. Google Optimize 360 ger dig också 36 kombinationer i MTV-testningar, jämfört med 16 st. Självklart är även supporten mer omfattande i Google Optimize 360.

Eftersom mätning är så enormt viktig i A/B-testning är integreringen med Google Analytics och Google Tag Manager en stor fördel. Då kan du, på ett enkelt sätt, se resultaten av dina tester och dra rätt slutsatser av dem.

Du kan även koppla Google Adwords till detta program och med hjälp av Redirect test se vilken landningssida som är den bästa.

Tips – lär dig mer om kampanjoptimering!

Gå vår grundkurs i Google Analytics och/eller fortsättningskurs där vi går igenom kampanjmätning via Google Analytics.

Om du har några frågor eller funderingar kring webbanalys och/eller Google Analytics hör av dig via formuläret här intill eller ring vår webbanalysinstruktör Erik Nettelbrandt på +46 734 03 11 21.

Öppna kurser på googleanalyticsutbildning.se

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar