Google har under sommaren 2022 rullat ut ny funktionalitet i Google Analytics 4 som innebär att all initial datahantering sker inom EU när besök sker från EU. Detta aviserades under våren 2022 och nu är detta på plats. Detta är ett sätt för Google att uppfylla kraven kring GDPR (och Schrems). Vi skrev tidigare om det i artikeln ”Google Analytics 4 uppfyller nu krav i både GDPR och Schrems 2”.

”Gamla” Google Analytics, det vill säga versionen Universal Analytics får inte samma funktionalitet. Här hanteras informationen fortfarande utanför EU.

Tekniskt så ska man skicka informationen till specifika Google Analytics domäner. För de flesta sker detta redan ”automagiskt” (beroende på inställningar när man skapade kontot). Google Analytics domänerna är:

  • region1.google-analytics.com
  • region1.analytics.google.com

Hantering sker på Googles data centers inom EU

Kort förklarat kan man säga att besökaren till din webbplats anropar Google Analytics domänerna ovan. Beroende på vart inom EU som man surfar så skickas informationen till ett optimalt/nära Google Data Center.

Sommaren 2022 har Google följande data centers inom EU:

  • Irland
  • Nederländerna (2 st)
  • Danmark
  • Finland
  • Belgien

Det mest troliga för svenska webbplatser är alltså att data centren i Finland eller Danmark används.

Så kontrollerar man om data skickas till servrar inom EU

Gå till den webbplats som du vill kontrollera.

Öppna upp console:n och filtrera på collect.

Kontrollera att datan skickas till någon av servrarna ovan.

Se bild nedan.

Så kontrollerar du att Google Analytics skickar data till servrar inom EU (så att statistiken lagras inom EU).

Hjälp med Google Analytics 4

Många upplever att Google Analytics 4 är svårt att komma igång med. Avantime är en oberoende expertkonsult inom Google Analytics och vi hjälper företag och organisationer med allt från mätning till rapportering och utbildning. Hör av dig till Avantimes Sälj och Marknadschef Charlotte Nobel vid frågor ([email protected]).

Tips – gå kurs i Google Analytics 4

Boka in dig på vår schemalagda/öppna kurs i Google Analytics 4 eller boka en anpassad kurs/workshop i Google Analytics 4.

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar