Något som ofta blandas ihop är Google Analytics och Googles verktyg för webbansvariga, kanske mer känt som Google Search Console eller Google Webmaster Tools och vad som är skillnaden dem emellan. Det är två helt olika verktyg och tanken är att båda ska användas för att komplettera varandra och ge den som ansvarar för webben full kontroll.

När systemet lanserades döptes det till Google Webmaster Tools (svensk översättning Googles verktyg för webbansvariga), sedan dess har webben/Internet utvecklats och därför döptes verktyget om till Google Search Console under 2015.

Skillnaden

Google Analytics är ett webbstatistiksystem som samlar in statistik om besökarna till en webbplats och hur de interagerar med den. Det är alltså den specifika webbplatsen och besökarna till den som är i fokus och som kan analyseras. Rent tekniskt har logik lagts till i webbplatsens källkod i form av ett script som sköter insamlingen av statistiken.

Google Webmaster Tools är ett verktyg som är ämnat att ge inblick i hur en site uppfattas och indexeras av Googles sökmotor. Källorna till i Google Search Console är Googles sökmotorspindel (googlebot) och Googles sökmotor. I Google Webmaster Tools kan man  i viss mån själv anpassa vad som ska indexeras och hur det ska visas genom att exempelvis ta bort URLer från Googles index eller lägga till sitemaps.

Som webbplatsägare så tillför man ingen kod/inget script som samlar in data, däremot kan man behöva lägga in en meta tagg eller ladda upp en fil till webbplatsen i verifieirngssyfte om någon annan enklare verfieringsteknik inte fungerar (det finns flera olika verfieringsmetoder).

Verktyget är uppdelat i ett antal delar. Några av dem presenteras översiktligt nedan:

  • Search Appearance – Förstå varför din sites sökresultat ser ut som de gör och påverka hur de ska se ut framöver.
  • Search Traffic – Här kan du bland annat få en uppfattning om hur ofta din site syns i sökresultat, och för vilka sökfraser. Du kan även se länkstatistik för din site, direkt från Google.
  • Google Index – Se hur många sidor som indexerats och ta bort de du inte vill ska vara sökbara.
  • Crawl – Ger väldigt värdefull information om sådant Google märker när de crawlar din webbplats. De tipsar om sidor som kan optimeras, fel i sitemaps etc.

Framförallt är alltså Google Webmaster Tools ett kraftigt verktyg för sökmotoroptimering. Läs gärna mer om hur Avantime arbetar med sökmotoroptimering på avantime.se.

Användning

Som nämnts ovan behöver Google Analytics och Google Search Console användas för att ge en komplett bild för hur helhetssläget ser ut för en webb. Detta ligger till grund för olika optimeringsinsatser och är en förutsättning för att driva en framgångsrik webb.

Lär dig mer

Att sätta upp och/eller gå igenom Googles verktyg för webbansvariga är ofta förekommande i våra öppna Google Analytics kurser. På vår grundkurs i Google Analytics visar vi Google Search Console översiktligt. På våra anpassade kurser i Google Analytics kan vi mer utförligt visa hur man arbetar med Google Search Console och Google Analytics. Se även vår anpassade kurs ”Sökmotoroptimering (SEO) och uppföljning via Google Analytics” där vi gifter ihop sökmotoroptimeringsarbete med uppföljningsarbete via Google Analytics.

Tips – lär dig mer om Google Search Console!

På vår grundkurs i Google Analytics går vi översiktligt igenom Google Search Console och kopplingen till Google Analytics.

På en anpassad kurs kan vi ta med mer utförliga kursmoment med Google Search Console, se till exempel vår anpassade kurs Sökmotoroptimering (SEO) och uppföljning via Google Analytics.

Om du har några frågor eller funderingar kring webbanalys och/eller Google Analytics så är du varmt välkommen att kontakta oss på [email protected]

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar