Google Data Studio (GDS) är ett flexibelt och enkelt program som hjälper dig att göra rapporter av statistiken från din webbplats. För närvarande är det ett kostnadsfritt ”betaprogram”, som utvecklas hela tiden. Programmet bygger på principen

  • kopplar data
  • visar rapport
  • delar rapport

Du kan koppla data från många Googlebaserade program, som bl a Google Analytics, Google Adwords, YouTube, DoubleClick och Google Sheets. En av fördelarna med Google Data Studio är att du även kan koppla data från icke-Googlebaserade program som t ex Facebook, Twitter och eBay.

Användargränssnittet är mycket enkelt, där man i princip ritar en box och sedan väljer den data man vill ha till den boxen. Med Data Studios rapporter kan man lägga in möjligheter att själva filtrera i innehållet med hjälp av filter och dimensions.

En bra fördel med Google Data Studio är att du kan dela rapporten med andra och man kan jobba samtidigt i den. Det är bara att ge, den du delar rapporten med, ett tillstånd att få ändra i rapporten. Vill man inte att läsaren ska kunna ändra, ger man bara tillstånd att läsa den.

I Data Studio kan man  kombinera olika typer av rapporter. Du kan t ex lägga in både ett cirkeldiagram, ett stapeldiagram och en tabell.

Lär dig mer

I vår kurs ”Rapportering via Google Analytics och Google Data Studio” får du lära dig mer om hur du använder rapportverktygen i Google Analytics och Google Data Studio. Om du vill fokusera på Google Data Studio och inte lära dig mer om de inbyggda rapporteringsverktygen inne i Google Analytics rekommenderar vi vår grundkurs i Google Data Studio.

Tips – gå vår rapporteringskurs och lär dig mer om Google Data Studio!

På vår rapporteringskurs ”Rapportering via Google Analytics och Google Data Studio” där vi lär oss mer om hur man tar ut och skapar rapporter med data från Google Analytics.

Kurser i Google Analytics

Öppna kurser på googleanalyticsutbildning.se

Populära Google Analytics kurser

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar