Hur använder man Google Analytics för sökmotoroptimering? Sökmotoroptimering (SEO) är en disciplin som växt starkt under många år. Idag är sökmotoroptimering en naturlig del av en webbplats framgång. Rent generellt är det många webbplatser som har sökmotortrafik som den största trafikkällan.

Traditionellt sett har SEO handlat om att på olika sätt optimera innehållet på en webbplats för att komma så högt upp som möjligt i Googles sökresultat för relevanta sökningar. På senare tid har begreppet SEO även komma att inbegripa optimering av hur ett sökresultat visas (med författarbilder, betyg, Google maps etc.) med mer fokus på att få sökresultatet att sticka ut bland mängden. Att driva så kallad organisk trafik från sökmotorer såsom Google är ett extremt effektivt och resurssnålt sätt att driva trafik till en site.

Mäta effekten och utvärdera sökmotoroptimeringsarbete via Google Analytics

En stor del av att utvärdera SEO-arbetet har tidigare bestått av att se hur högt min site rankar för vissa utvalda sökord. Detta är bra nyckeltal och kan ge en indikation om hur mycket trafik min site har. Det är dock inte det viktigaste. Aff få trafik är trevligt, men att få rätt trafik är viktigare.

Det slutgiltiga målet är  att se hur många faktiska bra besökare sökmotoroptimeringsarbetet ger, vad de gör under besöket samt att de uppfyller mina mål med webbplatsen, det vill säga att besökarna konverterar. Det är här webbstatistiksystem som Google Analytics kommer in i bilden.

Not provided i Google Analytics rapporten för sökfraser

Tidigare kunde man i Google Analytics se exakt vilka ord eller fraser som drev trafik, hur länge besöken varade, vilka sökord som konverterade etc. Men för några år sedan kom Google med en nyhet som skulle förändra SEO-branschen i grunden. Google slutade att skicka med sökfrasen till den sida som man landade på. Detta gjorde att Google Analytics och alla andra webbstatistiksystem inte  längre kunde populera upp sina sökfrasrapporter längre. Snart följde de andra sökmotorföretagen efter och gjorde samma sak.

Den officiella anledningen till att Google slutade att skicka med sökfrasen från Googles sökmotor till landningssidan var enligt egen utsago på grund av integritetsskäl.

I Google Analytics ersattes sökfraserna med det lite snöpliga ”not provided”. Det innebär att all statistik samlas under ”not provided” och går inte längre att se statistiken för varje sökord.

Efter ett tag släppte Google en ny funktion, en integration med Google Search Console som delvis har löst problemet med ”not provided”.

Statistik som beslutsunderlag

Även om nyheten naturligtvis försvårade analysarbetet så famlar man inte helt i mörkret. Det finns sätt att i Google Analytics komma runt denna problematik och man kan dessutom använda verktyget för att få flera andra värdefulla inblickar i SEO-arbetet.

Lär dig mer

På vår grundkurs i Google Analytics går vi översiktligt igenom hur man använder Google Analytics ur ett SEO-perspektiv. Vi går då, bland annat, närmare in på:

  • Hur många och vilka sidor som drar organisk trafik
  • Vilka är de mest välbesökta sidorna från organisk trafik
  • Hur många och vilka siter generar trafik
  • Till vilket innehåll andra länkar till

För dig som vi lära dig mer om sökmotoroptimeringsarbete och hur man kan följa upp sitt SEO-arbete så rekommenderar vi vår anpassade kurs ”Sökmotoroptimering (SEO) och uppföljning via Google Analytics”. Här går vi djupare in på olika delar av sökmotoroptimeringsarbetet samt vilka nyckeltal och mål man kan arbeta med för att styra sitt arbete inom SEO.

Vi på Avantime har mångårig kunskap inom teknisk och redaktionell sökmotoroptimering. Tillsammans med underlaget från Google Analytics kan vi identifiera styrkor och svagheter, och komma fram till en strategi för att lyfta ert SEO-arbete.

Den som vill veta mer om sökmotoroptimering kan läsa vidare på avantime.se.

Tips – gå våra kurser och lär dig mer!

På vår grundkurs i Google Analytics lär du dig att identifiera sökmotortrafik (både organisk och köpt) samt arbeta med respons- och konverteringsanalys av dessa trafikkällor.

Se även vår anpassade kurs Sökmotoroptimering (SEO) och uppföljning via Google Analytics, där vi arbetar med sökmotoroptimering i kombination med uppföljning av SEO-arbetet via bland annat Google Analytics.

Om du har några frågor eller funderingar kring webbanalys och/eller Google Analytics så är du varmt välkommen att kontakta oss på [email protected]

Öppna kurser på googleanalyticsutbildning.se

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar