Uppdatering

Under mars 2022 har Google kommit med nyheter som påverkar nedanstående frågor och diskussion. I den nya Google Analytics versionen som kallas Google Analytics 4 eller bara GA4 kommer man ändra funktionaliteten kring hur data samlas in och lagras. Det som Schrems ”angripit” neutraliseras och är inte längre någon fråga helt enkelt. Ändringarna gäller bara GA4 och inte den äldre versionen av Google Analytics (som heter Universal Analytics).

Kort sammanfattning:

  • Google kommer inte spara IP-nummer alls. Man frångår helt enkelt det ”gamla” sättet att identifiera besökare.
  • Google kommer att erbjuda lagring av data inom EU. Ingen data lagras alltså efter denna ändring på servrar i USA. [UPPDATERING: i juni 2022 lanserades funktionaliteten, läs mer i artikeln Google Analytics 4 nu med lagring inom EU.]

Läs mer i artikeln Google Analytics 4 uppfyller krav och regler i både GDPR och Schrems 2.

Ursprunglig artikel:

Måste vår organisation sluta använda Google Analytics på grund av domen i EU-domstolen?

Det korta svaret är: Nej, det måste ni inte göra om ni sätter in åtgärder som gör att ni slutar att skicka personuppgifter till Google. Om man inte gör det så måste man i princip sluta använda Google Analytics och byta till ett annat system som till exempel Matomo Analytics.

Vad som är personuppgifter i webbstatistiksystem som Google Analytics och Matomo Analytics och vilka alternativ som finns tillgängliga för dig som webbplatsägare i frågan kring Google Analytics, EU-domstolen och Schrems kan du läsa vidare om i artikeln Hur påverkar Schrems II, EU-domstolen och Integritetsskyddsmyndigheten Google Analytics?

Vad är bakgrunden till att man inte får använda Google Analytics längre?

Det är egentligen mycket olyckligt att webbstatistiksystem som till exempel Google Analytics ”drabbats” av EU-domstolens beslut kring Schrems II. Grunden till problemet är ett ”bråk” kring personuppgifter Facebook. Facebook är ”översvämmat” av personuppgifter (namn, känslor, vänskapsband, läggning, intressen etc.), så där är diskussionen relevant. Webbstatistiksystem innehåller i princip inga personuppgifter. Det som utpekat som personuppgifter i webbstatistikverktyg kan starkt ifrågasättas om de verkligen ska kallas för personuppgifter.

Eftersom de nu är ”utpekade” som personuppgifter så måste de hanteras som personuppgifter. Google har sedan tidigare byggt funktioner för att hantera dessa uppgifter så att man som Google Analytics användare kan uppfylla reglerna i GDPR.

Det ”nya” i och med Schrems II domen är att det inte länge är tillåtet att skicka uppgifterna till USA. Att de hanteras i enlighet med reglerna i GDPR anses i denna dom inte längre tillräckligt. Det är själva överföringen som är olaglig.

Hur får jag Google Analytics att uppfylla reglerna i EU-domstolen/Schrems II?

Lösningen innebär helt enkelt att man får se till att man inte skickar någon data till Googles insamlingsservrar som innehåller personuppgifter (IP-nummer). Avantimes webbanalysexperter hjälper företag och organisationer med det här. Fördelen är också enkel, ni kan fortsätta använda Google Analytics och undvika de stora kostnader som ett byte av webbstatistiksystem innebär. Kontakta oss via mail på [email protected] för mer information om hur man kan gå tillväga.

Hjälp med alternativa system till Google Analytics

Om beslutet landar i att byta system så kan Avantime hjälpa till med införandet av det nya systemet. Vi vet vad skillnaderna är  och hur man ska arbeta i det nya systemet. Mer om att välja webbstatistiksystem.

Tips 1 – boka workshop kring GDPR/Schrems och Google Analytics

Om ni funderar på alternativ till Google Analytics på grund av EU-domstolens beslut och Schrems boka in en workshop för att reda ut olika alternativ.

Om du ligger i startgroparna att ta tag i webbanalysarbetet och/eller känner att det är dags för ett omtag rekommenderar vi även vår workshop kring nyckeltal och mål där vi tillsammans arbetar fram de KPI:er som passar er verksamhet.

Tips 2 – gå utbildning i Matomo Analytics

Avantime erbjuder både anpassade kurser och öppna/schemalagda kurser i Matomo Analytics.

Anpassade kurser i Matomo Analytics anpassas efter er installation, era önskemål och er data. Vi väljer kursdatum, innehåll och omfattning tillsammans. De öppna kurserna i Matomo Analytics är grundkurser och öppna för alla. I båda fallen övar på att effektivt använda Matomo Analytics.

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar