Vill du anmäla dig till våra utbildningar eller workshops? Eller har du några frågor om webbanalys? Fyll i formuläret nedan eller maila oss på [email protected]

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Meddelande

  Fler workshops kring Google Analytics

  Google Analytics hanterar i sitt grundutförande personuppgifter, eller åtminstone uppgifter som Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, tidigare Datainspektionen) pekat ut som personuppgifter. Detta behöver alla Google Analytics användare förhålla sig till och införa åtgärder för att hantera.

  Google Analytics och Schrems II

  I och med EU-domstolens beslut i domen som ofta kallas Schrems II räcker det inte längre med att hantera statistiken och det som kallas för personuppgifter där enligt reglerna i GDPR. När domen vann laga kraft så blev själva överföringen förbjuden.

  Domen rör egentligen inte alls webbstatistiksystem som Google Analytics utan istället Facebook (som innehåller mängder av personuppgifter), men domen inkluderar alla system som skickar personuppgifter utanför EU (vilket i Google Analytics fall är USA). Att man starkt kan ifrågasätta om det som pekas ut som personuppgift i Google Analytics (IP-nummer) verkligen är en personuppgift. Detta tar man tyvärr inte alls hänsyn till i domen. Miljontals organisationer har påverkats i onödan. Sammanfattningsvis är det alltså förbjudet att använda Google Analytics i dess grundutförande enligt denna dom.

  Avantimes expertkonsulter har mångårig erfarenhet av generationer av webbstatistiksystem. Vi har sammanfattat de alternativ som står till buds och konsekvenserna av dessa beslut i artikeln: EU-domstolens dom i det så kallade Schrems II-målet påverkar Google Analytics.

  Det är mycket detaljer kring lagen och man behöver ha en bra förståelse för hur tekniken fungerar, men det finns en framkomlig väg för att lösa ”problemet” och det är att sluta skicka det som kallas för personuppgifter till Googles insamlingsservrar. Ett annat alternativ är att byta system (många byter till Matomo Analytics, men det är alltså onödigt). För att reda ut de här alternativen och diskutera vad som är bäst för respektive organisation så anlitas Avantimes exepeter ofta som rådgivare. En bra start kan vara en workshop.

  Google Analytics och GDPR

  GDPR och Dataskyddsförordningen stipulerar hur personuppgifter ska hanteras. Google släppte innan GDPR/dataskyddsförordningsreglerna infördes funktionalitet för att hantera vissa saker. Vissa andra kräver inställningar i kod eller motsvarande via Google Tag Manager. Vidare behöver man informera sina besökare mer än tidigare.

  Det har aldrig varit tillåtet att skicka in personidentifierande information till Google Analytics, men detta kan det ha slarvats med. Det kan även komma in personidentifierande information via ”vanlig” surfning på olika sätt. Det kan dels ske via dåligt uppsatta system, dels via inkommande trafik. Våra webbanalyskonsulter har hjälpt många uppdragsgivare att verifiera insamlingen ur GDPR synvinkel. Boka en workshop med våra experter för att utröna hur situationen ser ut hos er.

  Var hålls en workshop?

  En workshop kan hållas i era lokaler eller i Avantimes lokaler i centrala Stockholm, Örebro eller Luleå (eller på annan valfri plats). Workshops kan också hållas i digital form med en eller flera deltagare med på distans.

  Hur lång är en workshop?

  Omfattning i tid bestäms i samråd med uppdragsgivaren. Normalt är en workshop från en halvdag eller en heldag. Workshopen har i normala fall flera inslag av utbildningskaraktär.

  Vad kostar en workshop?

  Kostnaden beror av flera faktorer som till exempel var kursen ska hållas (restid, reskostnader, traktamente), hur många tillfällen, hur många deltagare, ev accessproblem till statistiken, behov av förberedelser etc. Om du har frågor kring kostnader, fyll i formuläret så hjälper vi dig.

  Påminnelsefunktion

  Om du känner att denna workshop är intressant, men att det just nu inte är aktuellt med en anmälan, använd vår påminn-mig-funktion så återkommer vi till dig när det är mer relevant.