Vill du anmäla dig till våra utbildningar eller workshops? Eller har du några frågor? Använd vårt formulär eller skicka ett mail till [email protected]

Gå våra populära och anpassade kurser i Google Analytics. Den anpassade kursen är formad efter din organisations verksamhet, krav och behov. Vi använder er trafikdata så att ni känner igen er och direkt kan dra korrekta slutsatser för att arbeta vidare.

Kursmoment i en anpassad Google Analytics kurs?

Innehållet i den anpassade utbildningen plockar vi till exempel från vår grundutbildning i Google Analytics och/eller fortsättningskurs i Google Analytics så att ni får rätt nivå på utbildningen. Vi kan ta med kursmoment från båda versionerna av Google Analytics (Universal Analytics vs GA4) och skillnader samt för- och nackdelar mellan båda versionerna. Vi kan förstås även plocka in inslag från våra andra öppna kurser eller workshops som delar i en anpassad utbildning. Kombinationsmöjligheterna är stora.

Var hålls kursen?

Kursen kan hållas i era lokaler eller i våra lokaler i centrala Stockholm, Örebro eller Luleå (eller på annan valfri plats). Kursen kan också hållas digitalt med en eller flera deltagare spridda på olika platser.

Hur lång är kursen?

Omfattning i tid bestäms i samråd med uppdragsgivaren. Normalt är utbildningarna från en halvdag till två dagar, men flera andra möjligheter finns.

Vad kostar kursen?

Kostnaden beror av flera faktorer som till exempel var kursen ska hållas (restid, reskostnader, traktamente), hur många tillfällen, hur många elever, ev accessproblem, behov av förberedelser etc. Om du har frågor kring kostnader, fyll i formuläret så hjälper vi dig.

Påminnelse

Om det inte är aktuellt just nu med att skicka in en anmälan, använd vår påminnelsefunktion så återkommer vi till dig när du önskar.

Vad tycker tidigare elever?

Fördelar med anpassade utbildningar

  • Den anpassade kursen är formad efter er organisations verksamhet, krav och behov.
  • Vi använder er trafikdata så att ni känner igen er och direkt kan dra korrekta slutsatser för att arbeta vidare.
  • Vi är inte beroende av något schemalagt datum. Kursdatum bestäms i samråd mellan beställaren och instruktören.
  • Kursen kan bedrivas i era lokaler eller i våra lokaler (eller annan valfri plats).
  • Kursen kan hållas digitalt med en eller flera deltagare med på distans.
  • Omfattning i tid bestäms i samråd med uppdragsgivaren. Normalt är utbildningarna från en halvdag till två dagar, men flera andra upplägg är möjliga.
  • Om man är några elever är kostnaden per elev lägre än om varje elev skulle gå en öppen kurs.

Öppna kurser på googleanalyticsutbildning.se