När Google köpte Urchin och döpte om det till Google Analytics så påbörjade man en omstöpning av marknaden för webbanalyssystem. Det har pågått och pågår en kraftig konsolidering på marknaden. De stora jättarna har köpt system och byggt upp en palett med olika system för digital marknadsföring, webbanalys, sök, test, rapportering, tag management, webbpublicering etc.

Google Analytics är en jätte på marknaden för webbstatistiksystem och passar för många tillämpningar, men kanske inte för alla. En stor knäckfråga är den om ägandeskap av datan som samlas in samt på senare år GDPR anknutna frågor. När det gäller Google Analytics är det faktiskt så att webbplatsägarna inte själva äger datan, det gör Google. Det innebär att Google i teorin kan komma åt informationen även om de säger i licensreglerna att de inte har för avsikt att föra informationen vidare till tredje part.

Det står i licensinformationen att man som webbplatsägare ”äger” datan, men det är i betydelsen att man när som helst kan titta på och exportera ut rapporter av den insamlade datan.

Det finns dock alternativ. Avantimes webbanalyskonsulter arbetar dagligen med olika statistisksystem för att samla in trafikstatistik för webben och social media. Vi hjälper även till att få fram relevanta rapporter utifrån er verksamhets behov och krav.

Vi erbjuder en workshop för er som känner att det är lämpligt att titta på alternativ till Google Analytics, där vi gemensamt går igenom era krav och förutsättningar för att hitta den bästa lösningen för just er.

Exempel på webbstatistik system som vi jobbar med och har erfarenhet av:

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar