När man arbetar på en kommun, verk, landsting eller liknande som lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU) så måste man avropa (beställa) tjänster såsom webbstatistik, analysverktyg, statistikverktyg och licenser för webbstatistikverktyg från leverantörer knutna till ett ramavtal. Detta gäller när det rör sig om större belopp och som regel slår man ihop summorna under ett antal år.

Avantime har sedan starten för mer än femton år sedan arbetat tillsammans med enheter inom offentlig sektor. Vi har dessutom kollektivavtal och arbetar med många organisationer som har krav på att företaget är kollektivavtalsanslutet.

Avrop/köp via direktupphandling

För lägre belopp och det rör det sig om i de allra flesta fall när handlar om konsulttjänster kring webbanalys så väljer de flesta att direktupphandla tjänsterna.

I undantagsfall när det rör sig om licenser (och då ganska dyra licenser) så kommer man över direktupphandlingsgränserna och man behöver då upphandla eller avropa.

Ramavtal för avrop av webbanalystjänster

För tjänster och system inom webbanalys och webbstatistik kan offentliga organisationer som lyder under LOU använda ramavtalet Programvaror och tjänster – Kontorsstöd där det finns ett ramavtalsområde för just webbanalys och webbstatistik. Avantime är en så kallad namngiven underleverantör under Atea på detta ramavtal.

Det är viktigt att välja ett webbstatistiksystem som passar de behov, den verksamhet och den organisation man har för att kunna arbeta effektivt med webbanalys. Avantime har lång erfarenhet av flera generationer av webbstatistiksystem. De vanligaste webbstatistikverktygen vi arbetar med idag är Google Analytics, Adobe Analytics/SiteCatalyst, Matomo/Piwik och WebTrends. Vi erbjuder även tjänster kring andra analyssystem som SiteImprove, Vizzit, WebTrekk mfl.

Oavsett er organisations behov så kan Avantime bidra till att förbättra era digitala kanaler via ett effektivt webbanalysarbete.

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar