Sedan sommaren 2022 är Google Analytics helt fritt från IP-nummer. Varför är detta viktigt kan man som lekman undra? Jo, IP-nummer har pekats ut som en personuppgift. Och lagring av personuppgifter måste hanteras enligt GDPR. Att påstå att IP-nummer är en personuppgift är lite märkvärdigt från början, men nu är den klassificerad som en sådan och måste hanteras i enlighet med det.

Vi har tidigare skrivit om detta när informationen om den nya funktionaliteten som skulle komma i artikeln ”Google Analytics 4 uppfyller nu krav i både GDPR och Schrems 2”. Detta aviserades under våren 2022 och nu är detta alltså på plats. Själva idén med det här från Googles sida är att Google Analytics ska uppfylla kraven kring GDPR (och Schrems).

Observera att det är Google Analytics 4 som är ip-nummerfritt och inte den tidigare versionen (Universal Analytics/Google Analytics 3). I Universal Analytics kunde man maskera IP-numret innan det lagrades. Det nya med Google Analytics 4 nu är att det inte lagras alls.

Används IP nummer på något sätt i Google Analytics?

IP nummer ”utbyts” mellan klienter och servrar (olika datorer) när alla surfar omkring på Internet, så det är en grundbult i datakommunikation. När man besöker en webbplats så gör man det från ett visst IP-nummer. Om man jobbar på en stor organisation och surfar från jobbet så gör du detta från ett visst ip-nummer och om du är hemma så surfar du från en så kallas ISP (Internet service provider, tex Telia, Tele2, Comhem etc.). Då är det ett visst ip-nummer från denna isp som Google får. Många tror att det är din egen dators ip-nummer som används av Google, men det är alltså fel.

Hursomhelst, det Google gör är att läsa av din organisations/företags eller ISPs ip-nummer och omvandlar detta ip-nummer till en geografisk ”hemvist”. I Universal Analytics sparades detta ip-nummer på Googles servrar (antingen maskerat (del av ip-numret) eller hela numret). I Google Analytics 4 sparas det inte alls, däremot så sparas den geografiska datan (stad, land etc.).

Mer detaljer om Googles hantering av IP nummer och lagring av data

Googles egna dokumentation om hanteringen av IP-nummer och lagring av data i Google Analytics 4.

Hjälp med Google Analytics 4

Många upplever att Google Analytics 4 är svårt att komma igång med. Avantime är en oberoende expertkonsult inom Google Analytics och vi hjälper företag och organisationer med allt från mätning till rapportering och utbildning. Hör av dig till Avantimes Sälj och Marknadschef Charlotte Nobel ([email protected])

Tips – gå kurs i Google Analytics 4

Boka in dig på vår schemalagda/öppna kurs i Google Analytics 4 eller boka en anpassad kurs/workshop i Google Analytics 4.

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar