Hur använder mobila besökare din webbplats? Redan 2014 var året då fler användare använde mobilen än desktopdatorer när de surfar på internet. Det är alltså mycket troligt att även du har en relativt stor andel mobila besökare till din blogg, webbplats och/eller applikation. Det är också troligt att andelen har ökat under de senaste åren, men att ökningstakten planat ut.

Ta reda på hur de mobila besökarna beter sig på din webbplats

I Google Analytics kan du få reda på mycket om surfvanorna hos de som använder mobilen. Google Analytics identifierar per automatik vilka besök som sker på en mobil enhet, och till och med vilken specifik enhet det är. Detta kan man använda för att segmentera, eller filtrera, ut statistiken för just dessa besökare.

Eftersom andelen mobil trafik fortsätter att öka har detta blivit en central del i webbanalysarbetet för att kunna optimera användarupplevelsen för dessa användare. Effektiv webbanalys identifierar vilka möjligheter och problemområden som finns på en webbplats och ser till att de uppsatta målen nås, även när det gäller mobil trafik.

Exempel på analyser av mobil trafik

Bland de saker som man kan undersöka för de mobila användarna finns exempelvis:

  • Hur många de mobila användarna är, vilka enheter de använder och var de kommer ifrån
  • Vilka sidor mobila användarna besöker (och inte!)
  • Var besökarna lämnar webbplatsen och vilka sidor som har hög bounce rate
  • Hur många som konverterar, hur köpbeteendet skiljer sig åt mellan olika trafiktyper
  • Tunnelanalyser, var i köp/beställningsflödet man eventuellt hoppar av

Lär dig mer

Att analysera mobil trafik är en del av vår grundkurs i Google Analytics.

Tips – gå vår grundkurs i Google Analytics!

Grundkursen i Google Analytics arbetar vi med övningar och gör analyser av olika trafiktyper (mobile, tablet och desktop).

Om du har några frågor eller funderingar kring webbanalys och/eller Google Analytics så är du varmt välkommen att kontakta oss på [email protected]

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar