Alternativ till Google Analytics – andra webbstatistiksystem

Sedan sommaren 2020, då EU-domstolen kom med en ny dom som påverkar webbstatistiksystem, är det många som överväger ett byte från Google Analytics till ett alternativt webbstatistiksystem. Den vanligaste bakgrunden till att man vill byta webbstatistiksystem är GDPR, Schrems, Europadomstolen och integritetsfrågor/personuppgifter. Vanliga alternativ till Google Analytics som nämns är till exempel Matomo Analytics.

Måste man byta från Google Analytics till ett annat webbstatistikverktyg pga av Schrems 2?

Det korta svaret är: Nej, det behöver man inte. Genom att lösa “problemet”, det vill säga sluta skicka det som Integritetsskyddsmyndigheten felaktigt pekat ut som personuppgift, nämligen IP-nummer, så har man inget problem med Schrems 2 domslutet och man kan fortsätta använda redan gjorda investeringar i Google Analytics och undvika de dryga kostnader som ett byte av webbstatistiksystem innebär.

Mer detaljer finns i artiklarna:

Lämpliga andra webbstatistiksystem att utvärdera

Om man överväger eller har beslutat sig för att byta webbstatistiksystem så rekommenderar Avantime att man utgår från de behov man har och gör en grundlig utvärdering av de olika systemens uppfyllelse av dessa behov. 

Avantimes webbanalyskonsulter har lång erfarenhet av webbanalys och webbstatistiksystem och hjälper kunder att utvärdera och välja mellan olika system.

Boka en workshop för att reda ut frågeställningar och utreda alternativ. 

Tips – boka workshop kring GDPR/Schrems och Google Analytics

Om ni funderar på alternativ till Google Analytics på grund av EU-domstolens beslut och Schrems boka in en workshop för att reda ut olika alternativ.

Om du ligger i startgroparna att ta tag i webbanalysarbetet och/eller känner att det är dags för ett omtag rekommenderar vi även vår workshop kring nyckeltal och mål där vi tillsammans arbetar fram de KPI:er som passar er verksamhet.

Mer vanliga frågor om Google Analytics och närliggande frågeställningar