Tidigare hade vi en kurs som vi kallade ”Avancerad kurs i Google Analytics” här på googleanalyticsutbildning.se. Denna kurs erbjuder vi inte längre. Istället har vi delat upp den kursen på flera andra kurser istället.

På våra öppna och schemalagda fortsättningskurser och påbyggnadskurser i Google Analytics går vi djupare in på funktionalitet, implementering, vanliga fallgropar, mer avancerade funktioner, hur man ska verifiera data och liknande områden. På de öppna kurserna kommer elever från alla typer av verksamheter.